در دنیای تجربه های تکراری دلم میخواهد ومپایر باشم

اولین باری که سریال ومپایر ها را دیدم یادم نیست چند سالم بود و حتی کجا بودم اما دقیقا یادم هست که چه احساسی داشتم دقیقا همان حسی را داشتم که اولین بار هری پاتر را دیدم. حس غریبی بین شگفت زدگی و ناباوری و شوق

الان اما هرچند بار هم که هری پاتر و ومپایر و ارباب و حلقه ها ببینم دیگر هیچوقت همان احساس اولیه را نخواهم داشت احساسی که حتی بعد از سالها در یاد آدم میماند. همه چیز جهان همینطور است هرچقدر هم که چیزهای خوب را تجربه کنی روزی میرسد که همه چیز تکراری است ،دیگر هیچ چیز شگفت آور نیست

در دنیای تجربه های تکراری دلم میخواهد ومپایر باشم آرام و با وقار با آن لباس سیاه براقم دراز بکشم در تابوتی سیاه تر و بگویم خداحافظ رفقا تا هزاره ی بعدی.

حتما در هزاره بعدی جهان چیزهای بهتری برای تجربه خواهد داشت

/ 0 نظر / 30 بازدید