عاشق منگی بعد از خوابم

عاشق منگی بعد از خوابم ، تو اون چندثانیه ای که گیج خوابی مست خوش خوابی بعد از خستگی دیگه هیچی یادت نیست .

بیداری و یادت نیست ناراحتی ، یادت نیست توی دنیات زلزله شده و همه ی خونه ها خراب شدن . هنوز فکر میکنی خونه سالمه، این سقف واقعییه ، حالت خوبه... مثل قدیما

کاش این منگی بعد از خواب ساعتها طول میکشید و بلند میشدم برای خودم چای میریختم و بی دغدغه میخوردم بدون اینکه انقدر فکر کنم که از دهن بیوفته

ای کاش این منگی ساعتها طول میکشیدو یادم نمیومد همه چی مرده و دیشب فقط خواب زندگی دیدم

/ 0 نظر / 22 بازدید