مردنی به مراتب پر فایده تر از زندگی

اگر روزی بمیرم جهان یک بی استعداد بی عرضه را از روی شانه های به زمین خواهد گذاشت ، غم های عالم از روی دوشم با من به زیر چند خرواور خاک خواهند رفت و یک بداخلاق همیشه خسته ی تنها از دنیا کم میشود اما همین ها خیلی خیلی بهتر است از هیچ اتفاقی نیوفتادن .

اطرافیانم آه کوتاهی خواند کشید که این روزها همیشه از مرگ صحبت میکرد و با کمی تالم از یادآواری اینکه به هرحال روزی خودشان باید بروند زیر خاک افسوس میخورند.

پدرم یک دوسالی امیدش را از دست خواهد داد و مادرم شاید چند سالی شادی اش را

دوستانی ندارم که افسوس سالهای گذشته را بخورند اما همین ها هم بهتر از هیچ اتفاقی نیوفتادن است

اوه احتمالا روی سنگ قبرم هم بنویسند یک تنهای افسرده ی بی اهمیت که هیچکس دوستش نداشت ، باشد که قرین محبت و رحمت خداوند قرار گیرد.


/ 0 نظر / 39 بازدید